Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2019Cysylltiadau


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a restrwyd ar gyfer eich rhanbarth isod.

 • De Ddwyrain Lloegr
 • Gorllewin Canolbarth Lloegr
 • Swydd Efrog a'r Humber
 • Cymru
SkillsSurvey2019@iffresearch.com
 • Llundain
 • Gogledd Ddwyrain Lloegr
 • Gogledd Iwerddon
Emma.Osborne@bmgresearch.co.uk
Tony.Smith@bmgresearch.co.uk
 • Dwyrain Canolbarth Lloegr
 • Dwyrain Lloegr
 • Gogledd Orllewin Lloegr
 • De Orllewin Lloegr
SkillsSurvey2019@ipsos.com