Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2017Cysylltiadau


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a restrwyd ar gyfer eich rhanbarth isod.

 • Cymru
 • Gogledd Ddwyrain Lloegr
 • Swydd Efrog a'r Humber
 • Gorllewin Canolbarth Lloegr
 • Gogledd Iwerddon
SkillsSurvey2017@iffresearch.com
 • Dwyrain Canolbarth Lloegr
 • Llundain
 • De Ddwyrain Lloegr
SkillsSurvey2017@bmgresearch.co.uk
 • Gogledd Orllewin Lloegr
 • Dwyrain Lloegr
 • De Orllewin Lloegr
 • Yr Alban
SkillsSurvey2017@ipsos.com