Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2019Croeso i'r microwefan ar gyfer Arolwg Sgiliau Cyflogwyr yr Adran Addysg (DfE) 2017Beth yw'r Arolwg Sgiliau Cyflogwyr?

Yr arolwg hwn, sydd wedi ei seilio ar fwy na 80,000 o gyfweliadau ffôn gyda chyflogwyr, yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, yw un o'r arolygon cyflogwyr mwyaf yn y byd.

Mae'r arolwg yn hanfodol i waith yr Adran Addysg a'i phartneriaid mewn llywodraeth leol ac yn y llywodraeth genedlaethol. Mae'r arolwg yn casglu gwybodaeth am y sialensiau o ran sgiliau sy'n wynebu cyflogwyr yn eu gweithluoedd presennol ac yn nhermau dod â gweithwyr newydd medrus i mewn, lefelau a natur y buddsoddiad mewn hyfforddiant a'r berthynas rhwng y sialensiau sgiliau, y gweithgareddau hyfforddi a'r strategaeth fusnes. Eleni, mae'n rhoi sylw i bynciau oedd dan sylw yn yr Arolwg o Safbwyntiau Cyflogwyr yn y gorffennol, gan gynnwys pynciau megis recriwtio pobl sy'n gadael addysg, darparu lleoliadau gwaith a phrentisiaethau.

Gwnaethpwyd yr Arolwg Sgiliau Cyflogwyr diwethaf yn 2017 a gellir gweld canlyniadau'r arolwg hwn ar wefan Gov.uk: https://www.gov.uk/government/publications/employer-skills-survey-2017-uk-report

Bydd y gwaith ymchwil ar gyfer yr arolwg yn digwydd rhwng misoedd Mai a Thachwedd 2019 gan IFF Research, BMG Research ac Ipsos MORI ar ran yr Adran Addysg, Llywodraeth Cymru, ac Adran yr Economi Gogledd Iwerddon.

Mae llwyddiant yr arolwg yn ddibynnol ar barodrwydd y cyflogwyr i gymryd rhan. Os cânt eu dethol, mae cyfle i'r cyflogwyr ddewis amser sy'n gyfleus iddynt ar gyfer y cyfweliad. Os ydych yn gyfranogwr mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Bydd canlyniadau'r arolwg ar gael yn gyhoeddus ar y wefan gov.uk yn 2020. Os byddwch yn cymryd rhan yn yr arolwg cewch ddewis a ydych eisiau derbyn adroddiad cryno o ganlyniadau'r arolwg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os byddwch angen cysylltu â ni ynglŷn â'r arolwg hwn yna ewch i'n tudalen, cysylltu â ni os gwelwch yn dda.