Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2017Croeso i'r microwefan ar gyfer Arolwg Sgiliau Cyflogwyr yr Adran Addysg (DfE) 2017Beth yw'r Arolwg Sgiliau Cyflogwyr?

Yr arolwg hwn, sydd wedi ei seilio ar fwy na 87,000 o gyfweliadau ffôn gyda chyflogwyr y Deyrnas Unedig, yw un o'r arolygon cyflogwyr mwyaf yn y byd.

Mae'r arolwg yn hanfodol i waith yr Adran Addysg a'i phartneriaid mewn llywodraeth leol ac yn y llywodraeth genedlaethol. Mae'r arolwg yn casglu gwybodaeth am y sialensiau o ran sgiliau sy'n wynebu cyflogwyr yn eu gweithluoedd presennol ac yn nhermau dod â gweithwyr newydd medrus i mewn, lefelau a natur y buddsoddiad mewn hyfforddiant a'r berthynas rhwng y sialensiau sgiliau, y gweithgareddau hyfforddi a'r strategaeth fusnes.

Gwnaethpwyd yr Arolwg Sgiliau Cyflogwyr diwethaf yn 2015 a gellir gweld canlyniadau'r arolwg hwn ar wefan Gov.uk: https://www.gov.uk/government/publications/ukces-employer-skills-survey-2015-uk-report

Bydd y gwaith ymchwil ar gyfer yr arolwg yn digwydd rhwng misoedd Ebrill a Medi 2017 gan IFF Research, BMG Research ac Ipsos MORI ar ran yr Adran Addysg a'i phartneriaid:
  • Llywodraeth Cymru
  • Llywodraeth yr Alban
  • Adran yr Economi Gogledd Iwerddon
Mae llwyddiant yr arolwg yn ddibynnol ar barodrwydd y cyflogwyr i gymryd rhan. Os cânt eu dethol, mae cyfle i'r cyflogwyr ddewis amser sy'n gyfleus iddynt ar gyfer y cyfweliad. Os ydych yn gyfranogwr mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Bydd canlyniadau'r arolwg ar gael yn gyhoeddus ar y wefan gov.uk ym mis Ebrill 2018. Os byddwch yn cymryd rhan yn yr arolwg cewch ddewis a ydych eisiau derbyn adroddiad cryno o ganlyniadau'r arolwg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os byddwch angen cysylltu â ni ynglŷn â'r arolwg yma, cliciwch yma os gwelwch yn dda.