Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2015Croeso i'r microwefan ar gyfer Arolwg Sgiliau Cyflogwyr Comisiwn Cyflogaeth a Sgiliau'r Deyrnas Unedig (UKCES) 2015.Beth yw'r Arolwg Sgiliau Cyflogwyr?

Yr arolwg hwn, sydd wedi ei seilio ar fwy na 90,000 o gyfweliadau ffôn gyda chyflogwyr y Deyrnas Unedig, yw un o'r arolygon cyflogwyr mwyaf yn y byd.

Mae'r arolwg yn hanfodol i waith UKCES a'i bartneriaid mewn llywodraeth leol ac yn y llywodraeth genedlaethol. Mae'r arolwg yn casglu gwybodaeth am y sialensiau o ran sgiliau sy'n wynebu cyflogwyr yn eu gweithluoedd presennol ac yn nhermau dod â gweithwyr newydd medrus i mewn, lefelau a natur y buddsoddiad mewn hyfforddiant a'r berthynas rhwng y sialensiau sgiliau, y gweithgareddau hyfforddi a'r strategaeth fusnes.

Gwnaethpwyd yr Arolwg Sgiliau Cyflogwyr diwethaf yn 2013 a gellir gweld canlyniadau'r arolwg hwn ar wefan UKCES: https://www.gov.uk/government/collections/ukces-employer-skills-survey-2013

Bydd y gwaith ymchwil ar gyfer yr arolwg yn digwydd rhwng misoedd Mawrth a Gorffennaf 2015 gan IFF Research, BMG Research ac Ipsos MORI ar ran UKCES a'u partneriaid:
  • Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau
  • Llywodraeth Cymru
  • Llywodraeth yr Alban
  • Adran Cyflogaeth a Dysgu Gogledd Iwerddon (DELNI)
Mae llwyddiant yr arolwg yn ddibynnol ar barodrwydd y cyflogwyr i gymryd rhan. Os cânt eu dethol, mae cyfle i'r cyflogwyr ddewis amser sy'n gyfleus iddynt ar gyfer y cyfweliad. Os ydych yn gyfranogwr mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Bydd canlyniadau'r arolwg ar gael yn gyhoeddus ar y wefan gov.uk ym mis Ionawr 2016. Os byddwch yn cymryd rhan yn yr arolwg cewch ddewis a ydych eisiau derbyn adroddiad cryno o ganlyniadau'r arolwg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os byddwch angen cysylltu â ni ynglŷn â'r arolwg yma, cliciwch yma os gwelwch yn dda.